Na Śś. Aniołów Stróżów (2.10.2006) - W Bogu szukać wielkości

"Kto się więc uniży

jak to dziecko,

ten jest największy

w królestwie niebieskim".

Mt 18, 4 – ewangelia mszalna

Powyższe stwierdzenie stanowi część odpowiedzi Jezusa na pytanie uczniów: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” (Mt 18, 1).

Człowiek jest skłonny poszukiwać swej wielkości na własną rękę. Być jak Bóg, tak jak Bóg znać dobro i zło – to pierwsza i podstawowa pokusa (por. Rdz 3, 5). Logika bycia pierwszym nieustannie towarzyszy człowiekowi. Z takiego sposobu myślenia zdaje się wypływać też pytanie uczniów Jezusa o wielkość. Jezus jednak przywraca właściwą kolejność rzeczy. Odpowiada, że wielkim jest ten, kto potrafi uznać swą całkowitą niewystarczalność i zależność od Boga, kto umie uniżyć się jak dziecko i w Bogu szukać swej wielkości.

Szukajmy naszej wielkości w Panu!

Ks. Grzegorz Domański