Na Wtorek XXVI tyg. zw. (3.10.2006) - Droga ku górze

Gdy dopełnił się

czas wzięcia Jezusa,

postanowił udać się

do Jerozolimy.

 Łk 9, 51 – ewangelia mszalna

Powyższe słowa rozpoczynają Łukaszowe opowiadanie o podróży Jezusa do Jerozolimy (Łk 9, 51 – 19, 27).

Decyzja Jezusa o udaniu się do Jerozolimy rozpoczyna decydujący etap historii zbawienia. Łukasz wyraźnie zaznacza fakt wypełnienia się dni (czasu), co wskazuje na moment niezwykle istotny. To właśnie w Świętym Mieście, ku któremu Jezus „zwraca swą twarz” (tekst org.), ma się dokonać to, co w tej historii najważniejsze i decydujące.
Zbawiciel jest świadomy ogromu cierpień i poniżenia czekających na Niego w Jerozolimie. Jednak ewangelista, ciągle mając na uwadze czekającą Jezusa śmierć, opisuje tę podróż jako skierowaną ku górze – jako podniesienie czy wstępowanie.
Na drodze naszego chrześcijańskiego życia – jeżeli rzeczywiście ma być ono postępowaniem za Chrystusem ku górze – musi stanąć cierpienie krzyża.

Postępujmy za Jezusem z ufnością i odwagą!

Ks. Grzegorz Domański