Na Piątek III tygodnia Okresu Wielkanocnego

Chrystus bowiem został ofiarowany

jako nasza Pascha.

1 Kor 5,7 - modlitwa popołudniowa

Tymi słowami św. Paweł motywuje koryntian do odrzucenia rozpusty.

Oto mamy swojego Baranka, dzieki któremu stajemy się zdolni do odrzucenia starego kwasu złośliwości i przewrotności i stajemy sie przaśni, to znaczy czyści. Złożony jeden raz w ostatecznej ofierze, ofiaruje siebie w każdej Mszy Świętej, abyśmy spożywając Go przeszli od życia w grzechu do życia w sprawiedliwości.

Spożywajmy więc Baranka Nowej i Wiecznej Paschy, abyśmy się stali tak jak On sprawiedliwi!