Na świętych Filipa i Jakuba Apostołów

"Filipie, kto Mnie zobaczył,

zobaczył także i Ojca."

J 14,9 - śpiew przed ewangelią, ewangelia mszalna, antyfona na komunię; 
zob. pierwsza antyfona nieszporów

Bóg na różne sposoby ukazywał się narodowi wybranemu. Jednak nigdy w ten sposób, w który objawił się w Jezusie Chrystusie. Jak wyjaśnia Orygenes - pisarz kościelny: "Ojciec bowiem, który Go [czyli Syna] zrodził jest oglądany w Słowie, które jest Bogiem i obrazem niewidzialnego Boga [...] Kto patrzy na obraz niewidzialnego Boga może natychmiast ujrzeć Ojca będącego pierwowzorem obrazu". Zobaczyć Syna to znaczy: słuchając słów Jezusa Chrystusa i widząc Jego czyny uwierzyć, że jest jedno z Ojcem, jest posłany przez Ojca na świat i jest Tym, który pełni wolę Ojca.  Współczesny Jezusowi uczeń, który uwierzył w skutek tego, co widział i co usłyszał od Mistrza, mógł uwierzyć w Syna i zobaczyć w Nim Ojca. Szczęsliwi jesteśmy, którzy nie widzieliśmy, a uwierzyliśmy natchnionym mężom przekazującym nam w Świętych Pismach słowa Jezusowe i naukę swojego świadectwa. Dzięki wierze zobaczyliśmy duchowo niewidzialnego zmysłowym wzrokiem Ojca!

Czytajmy więc wspomnienia o życiu i śmierci Chrystusa, rozważajmy je, abyśmy uwierzyli i zobaczyli!