Na Wtorek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego

"Ja i Ojciec jedno jesteśmy"

J 10,30 - ewangelia mszalna

Jezus wypowiada powyższe zdanie, gdy spiera się z Żydami w Święto Poświęcenia Świątyni.

Logos - Słowo jest Tym, który był od początku u Boga, a zarazem był Bogiem - Jednorodzonym Synem Bożym. Gdy przyszedł na świat, wziął sobie człowieczeństwo z Maryi  i pouczał, że kto czci Syna, czci zarazem Ojca. Gdy wyjaśnił, że mówi i czyni to samo co Ojciec; gdy oznajmił, że Jego moc jest mocą Ojca, wówczas wypowiedział słowa: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy". Św. Tomasz z Akwinu komentuje zwięźle: "Ojciec i Syn są więc jedno w naturze, czci i mocy".

Oczami wiary wpatrujmy się w tą jedność, abyśmy dostąpili pełni pojednania z Bogiem!