Na Czwartek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego

"Oto przyjdę jak złodziej:

Błogosławiony, który czuwa

i strzeże swych szat,

by nago nie chodzić

i by sromoty jego nie widziano."

Ap 16,15 - I czytanie godziny czytań

Powyższe słowa padają, gdy po wylaniu szóstej czaszy trzy demony wyszły z paszczy Smoka i Bestii oraz z ust fałszywego proroka  .

Komu chce się czuwać, gdy nieznany jest kres oczekiwania? Wydaje się, że niewielu jest takich. Ale właśnie ci, którzy posłuszni Panu spełniają przykazane im czynności, znajdą spełnienie wieczne w Bogu.

Strzeżmy więc łaski, dzięki której przyobleczeni zostaliśmy w uczynki Jedynego, który jest sprawiedliwy! Nie odrzucajmy darów Bożych, abyśmy nie pozostali sami ze swoimi grzechami wobec ostatecznej rozprawy ze złem!