Na V Niedzielę Okresu Wielkanocnego

"Ten, kto we Mnie nie trwa,

zostanie wyrzucony jak winna latorośl

i uschnie"

J 15,6 - ewangelia mszalna

Powyższe słowa pochodzą z Jezusowej alegorii winnego krzewu.

Kto nie zachowuje przykazań Chrystusowych, nie jest z Nim związany węzłem życiodajnej miłości. Nie miłując, nie przynosi Bogu chwały, więc na nic nie jest potrzebny. Odrzucając Boskie poucznia sam zaprzestaje pobierać odżywczych soków.

Zachowujmy przykazania Pańskie!