Na Poniedziałek V tygodnia Okresu Wielkanocnego

"Pokój zostawiam wam,

pokój mój wam daję."

J 4,27 - antyfona na komunię

Jezus wypowiada powyższe zdanie, gdy w czasie mowy pożegnalnej objaśnia uczniom prawdę o posłannictwie Ducha i swoim odejściu.

Jezus udziela pokoju przekazując swego Ducha uczniom. Sam odchodzi, lecz zapewnia im obecność Pocieszyciela i Orędownika. Nie mają więc podstaw ich obawy o utratę opieki ze strony przebywającego z Nimi do tej pory Chrystusa - Namaszczonego. Oto Ten, w którym Jezus był namaszczony, i który z Synem Bożym przedwiecznie był zjednoczony, jest udzielany apostołom. Paraklet wszystkiego ich nauczy, o wszystkim przypomni. Jeśli Go przyjmą i będą Mu posłuszni nie zejdą z drogi, którą jest Chrystus.

I my, którzy zostaliśmy namaszczeni we chrzcie, przyjmijmy pokój, który daje nasz zbawiciel!