Na Środę V tygodnia Okresu Wielkanocnego

Niech moje usta będą pełne Twojej Chwały.

Ps 71 [70],8 - antyfona na wejście

Powyższy werset pochodzi z psalmu będącego ufnym błaganiem o pomoc w starości.

Chwała Boża objawia się przed ludźmi, gdy Bóg wybawia  z opresji swego sprawiedliwego wyznawcę. Taka niebiańska interwencja w bieg wydarzeń kreowanych przez mieszkańców ziemii, pokazuje Jego moc i dobroć. Ale także samo wspomnienie czynów Bożych jest demonstacją Jego majestatu, gdyż opowiadanie o dawnych historiach Bożej opatrzności, rozbudza w słuchających wiarę w potęgę i gorącą miłość Najwyższego. Cóż człowiek może lepszego zrobić z wdzięczności Bogu, niż potwierdzić wobec innych Jego opiekę nad sobą?

Z ufnościa prośmy Pana o pomoc, aby świat poznał Jego majestat!