Na Czwartek V tygodnia Okresu Wielkanocnego

"Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka"

Ap 21,9 - I czytanie godziny czytań

Jeden z aniołów tak odezwał się do św. Jana.

Anioł uniósł Jana na wysoką górę i ukazał mu miasto zstępujące od Boga - rozświetlone, równomiernie rozplanowane, wykonane z różnorodnego i szlachetnego budulca. Co oznacza "góra"? Co oznacza "miasto"? Św. Cezary z Arles odpowiada: "Chrystusa nazywa górą [... ] To jest Kościół-miasto położone na górze i Oblubienica Baranka. To miasto obecnie położone jest na górze, gdy z powrotem, niczym owca na barkach pasterza, zostało przywrócone do właściwej mu owczarni" (Expositio de Apocalypsis). Dlaczego więc anioł przemieścił Jana na górę? Uczynił to, aby uzmysłowić ludziom, że dopiero w Chrystusie można dostrzec pełnię świetości i piękna Kościoła.

Trwajmy w Chrystusie, abyśmy mogli zobaczyć świętość Kościoła!