Na Piatek V tygodnia Okresu Wielkanocnego

"Nikt nie ma większej miłości od tej,

gdy ktoś życie swoje oddaje

za przyjaciół swoich"

J 15,13 - ewangelia mszalna

Jezus wypowiada powyższe zdanie, gdy poucza swoich uczniów o nowym przykazaniu.

Jezus ukazał doskonały wzór miłości do przyjaciół, gdy poddał się męce i poniósł śmierć na krzyżu dla zbawienia wielu. Ci są Jego przyjaciólmi, którym oznajmił wszystko, co usłyszał od Ojca, i którzy czynią to, co im przykazał. Podobnie naszymi przyjaciółmi są ludzie żyjący słowem Bożym. Ale co z tymi, którzy nimi nie są, co więcej, żywią do nas nienawiść? Kiedyindziej Jezus pouczył, że miłość do nieprzyjaciół wypełnia się przez błogosławienie im, mimo wrogich działań z ich strony, oraz przez modlitwę wstawienniczą. Miłość zaś do przyjaciół pociąga za sobą więcej - życie. Ta właśnie miłość postawiona jest ponad wszystkie inne. Ale czy rzeczywiście Jezus oddał życie jedynie za przyjaciół? Tak, bo jedynie ci, którzy żyją w posłuszeństwie prawdzie objawionej, jednoczą się z Chrystusem w ten sposób, że są włączeni w Jego krzyżową i wieczną Ofiarę oczyszczającą z grzechu i udzielającą życia wiecznego.

Miłujmy się tak, jak Pan nas umilował!