Na Poniedziałek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego

Niech się Izrael cieszy swoim stwórcą,

a synowie syjonu radują swym królem!

Ps 149,2 - psalm responsoryjny

Powyżwsze wezwanie następuje po zachęcie do śpiewania nowej pieśni.

Ci, którzy dzięki wierze rozpoznają, że  Bóg działa w świecie, niech weselą się w Tym, który dał im życie pośród swojego stworzenia. Ci, którzy przez chrzest weszli do Kościoła, niech odkrywają, że ich szczęście polega na życiu zgodnie z przykazaniami Chrystusa. Bóg wszystko stworzył i wszystko kształtuje swoją wolą w ten sposób, aby było dobre. Kto nie widzi lub zapomina, że Bóg działa, ten również nie dostrzega, że Pan chce, aby człowiek z Nim współpracował. Przecież to właśnie mają na celu wszystkie nakazy i zakazy objawione przez Najwyższego, aby za pomocą człowieka, jakby za pomoca narzędzia, przygotować mu miejsce wiecznej radości. Kto to zrozumiał, już ma powód do radości,  gdyż widzi drogę do wiecznego szczęśliwości.

Radujmy się, rozpoznając Dawcę życia wiecznego!