Na Wtorek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego

Świat zaś przemija,

a z nim jego pożądliwość.

1 J 2,17 - I czytanie i responsorium godziny czytań

Św. Jan zapisuje powyższe zdanie, gdy przedstawia naukę o poznaniu Ojca i pokonaniu Złego.

Pomyśl! Przeminie cały świat  - pierwsze niebo i pierwsza ziemia. Być może nie pozostanie nic z tego, co wzbudza nasze zmysłowe pragnienia, co oglądamy, co chcielibyśmy posiąść jako doczesną własność. Cóż więc pozostanie? Pozostanie wieczny Bóg i Jego wola, którą Jezus objawił nauczając. Pozostaną także ci, którzy wypełniają Boże polecenia - oni będą żyć razem z Bogiem na wieki. Z miłości pragnęli tylko Boga, więc będą cieszyć się z Nim na zawsze. Kto jednak przywiązał się do tego świata, ten związał z nim swój los. Utraci więc przedmiot swoich namiętności i zatraci siebie.

Patrzmy na Boga, aby wzbudził nas wieczną i życiodajną miłość!