Na Czwartek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego

Każdy, kto pokłada w Nim [Ojcu] nadzieję,

uświęca się podobnie, jak On jest święty.

1J 3,3 - I czytanie godziny czytań

Św. Jan zapisuje powyższe słowa, gdy przedstawia naukę o wyznawcach Chrystusa jako dzieciach Bożych.

Jeszcze nie nadeszła chwila, w której Ojciec objawi się w pełni. Jeszcze nie poznajemy Go takim, jakim jest. Jednak każdy, kto wierzy w Syna Bożego i miłuje Go może mieć uzasadnioną nadzieję, że zobaczy Ojca "twarzą w twarz" dzięki Jego łasce. Już dziś można się sycić zadatkami przyszłej chwały przejawiającymi się w moralnym podobieństwie do Boga przez życie zgodnie z Jego wolą.

Pełni nadziei ufajmy Bogu, aby nas uświęcił!