Na św. Filipa Nereusza

"Wy będziecie się smucić,

ale smutek wasz przemieni się w radość"

J 16,20 - ewangelia mszalna

Jezus wypowiada powyższe słowa, gdy naucza o swoim zmartwychwstaniu.

Dwojaki smutek wiąże się ze śmiercią Jezusa. Dwojaka radość przychodzi wraz z Jego zmartwychwstaniem. Pogrąża się w smutku ten, kto doznaje cierpień. Ale bardziej smuci się ten, kto poznaje mekę i śmierć swego ukochanego Mistrza. Ten drugi rozraduje się wieścią o zmartwychwstaniu Pana. Pocieszy pierwszego nadzieją udziału w Jego chwale. Wówczas rozweseli się utrapiony, gdy na wzór swego Mistrza zaufa Bogu.

Smućmy się i weselmy, abyśmy żyli razem z Panem!