Na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej

"Dana jest mi wszelka władza na niebie i ziemii"

Mt 28,18 - ewangelia mszalna

Zmartwychwstały Jezus wypowiada to zdanie, aby rozwiać wątpliwości Apostołów.

Św. Hieronim wyjaśnia: "Ten, który odwiecznie króluje w niebie, przez wiarę swych uczniów będzie królował na ziemi". Dzięki własnej wierze Apostołowie mogą nauczać o Zbawicielu i Jego przykazaniach. Osobiście lub przez swych następców przekazują tę wiarę ludziom wszystkich czasów i miejsc.  Mieszkańcy ziemii  mogą więc poddać się Jego woli i zostać zaużeni w mocy Ojca i Syna, i Ducha. W ten sposób tworzą Królestwo, które nie jest jednoczone siłą przemocy, lecz jednością osób Boskich i posłuszeństwem zrodzonym w wolności. Oto doskonałe Państwo, które trwać będzie na wieki!

 Wierzmy nauce Kościoła, aby rozszerzało się panowanie Chrystusa!