Na Poniedziałek X tygodnia Okresu Zwykłego

"Cieszcie się i radujcie,

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie!"

Mt 5,12 - śpiew przed ewangelią i ewangelia mszalna

Jezus wypowiada powyższe słowa jako konkluzję ósmego błogosławieństwa.

Zaiste wielka jest nagroda za wszystkie przeciwności i prześladowania! Chociaż jeszcze pozostał długi czas do jej przyznania, radość z jej otrzymania udziela się od razu. Dzieje się tak, gdyż jak pisze św. Augustyn: "Czują już ową nagrodę ci, którzy cieszą się dobrami duchowymi. Ale 'wtedy' udoskonalą się pod każdym względem 'gdy to co śmiertelne przyodzieje się w nieśmiertelność''.

Znośmy złożeczenia i kłamstwa, abyśmy się cieszyli wiecznie!