Na Bł. Michała Kozala

"Strzeżcie się,

żebyście uczynków pobożnych 

nie wykonywali przed ludźmi po to,

aby was widzieli"

Mt 6,1 - ewangelia mszalna

Jezus wypowiada tę przestrogę jako wstęp do pouczeń o jałmużnie, modlitwie i poście.

Św. Augustyn stwierdza: "On [Pan] nie zakazał tego, aby coś dobrze czynić wobec ludzi". Chrystusowe ostrzeżenie odnosi się do intencji z jaką człowiek działa. Jeżeli ktoś pragnie własnej sławy oraz pochwał i dlatego czyni dobrze, nie otrzyma niebiańskiej nagrody od Boga, ponieważ otrzyma ziemską od ludzi. Kto jednak pragnie chwały Bożej i dlatego postępuje godziwie, podoba się Bogu. 

Postępujmy sprawiedliwie, aby ludzie chwalili Boga!