Na Św. Alberta Chmielowskiego

"Wyszstko,

co uczyniliście

jednemu z tych braci moich najmniejszych,

Mnieście uczynili".

Mt 25,40 - antyfona na wejście

Jezus wypowiedział powyższe zdanie, gdy nauczał o sądzie ostatecznym.

Jezus Chrystus - Syn Boży, który stał się człowiekiem - przez swoje życie w uniżeniu zakończone męką przedziwnie zjednoczył się z głodnymi, spragnionymi, bezdomnymi, pozbawionymi godziwej odzieży, chorymi i więźniami. Przyjmując na siebie ich los, zbliżył się do nich. Dlatego teraz każdy, kto w pokorze i zaufaniu Bogu przyjmuje cierpienia, utrapienia i poniżenia, staje się podobny i bliski Jezusowi tak, jak to zwykle jest między braćmi.

Wspierajmy braci Jezusa!

Jan Budzyński