Na Wtorek XI tygodnia Okresu Zwykłego

 Uznaję bowiem nieprawość swoją,

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Ps 51, 5 – psalm responsoryjny

Słowa te pochodzą ze słynnego psalmu miserere (Ps 51), który jest modlitwą pokutującego grzesznika.

„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3, 23). Egzystencja człowieka naznaczona jest niedoskonałością i sprzeciwem wobec Stwórcy. Prawda ta pozostaje pesymistyczną, wręcz tragiczną dla tych, którzy szukają przeróżnych sposobów samousprawiedliwienia – usprawiedliwienia poza Bogiem. Powyższe wyznanie Psalmisty wskazuje właściwą postawę każdego człowieka wobec Boga. Tylko On jest Tym, który usprawiedliwia. Jedynie uznanie swej całkowitej zależności od Boga połączone z powierzeniem Mu swej grzeszności otwiera drogę do uczestnictwa w Bożej sprawiedliwości.

Zaufajmy Bożemu miłosierdziu!

ks. Grzegorz Domański