Na Czwartek XI tygodnia Okresu Zwykłego

 "Bądź wola Twoja

jako w niebie, tak i na ziemi".


Mt 6, 10b – ewangelia mszalna


Jest to trzecia z siedmiu próśb modlitwy (Mt 6, 9-13), której Jezus uczy swoich uczniów – tzw. Modlitwy Pańskiej.

Jezus uczy proszenia o to, co najważniejsze, i unikania na modlitwie niepotrzebnego wielomówstwa (zob. Mt 6, 7). Dla Niego samego jako Syna Bożego najważniejszą sprawą było pełnienie woli Ojca bądź – inaczej mówiąc – troska o spełnianie się Jego woli (zob. np. Mt 26, 42; J 5, 30; 6, 38). Bóg zaś pragnie - jak zaznacza nasz ewangelista - zbawienia każdego człowieka (zob. Mt 18, 14).
Na spełnianiu się woli Bożej polega zatem wzrost królestwa Bożego i szczęście człowieka. Dlatego trzecia prośba Modlitwy Pańskiej jest przede wszystkim prośbą o zrealizowanie zbawczego planu Boga. Jest też zarazem wezwaniem do pełnienia woli Ojca.

Umiejmy prosić Ojca o to, co najważniejsze!

ks. Grzegorz Domański