Na Wtorek XII tygodnia Okresu Zwykłego

 "Na tym polega Prawo i Prorocy”

Mt 7, 12b – ewangelia mszalna

To słowa Jezusa z Kazania na Górze, stanowiące dopełnienie Jego wypowiedzi: Jak chcecie, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie (Mt 7, 12a).

Jezus, czyniąc w swoim nauczaniu odniesienia do Prawa i Proroków, stwierdza, że nie przyszedł po to, by znieść treści, które zostały tam zapisane, lecz po to, by je wypełnić (por. Mt 5, 17). Jezus ukazuje podstawowe przesłanie, zawarte w Prawie i u Proroków – tzn. w Starym Testamencie – wskazując na jego istotę: jest nią miłość Boga i wynikająca z niej miłość bliźniego (por. Mt 22, 37-40). Miłość, rozumiana jako pragnienie dobra drugiej osoby, jest doskonałym wypełnieniem Prawa (Rz 13, 10).

Niech motorem, który mobilizuje nas do działania, będzie miłość.

ks. Jakub Dąbrowski