Na ŚŚ Apostołow Piotra i Pawła

"Wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego" 

2 Tm 4, 8 - drugie czytanie mszalne


Paweł określa w ten sposób ludzi, dla których został przez Pana "odłożony wieniec sprawiedliwości" (2 Tm 4, 8).

"W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem" (2 Tm 4, 7)... Dla Pawła życie jest jak zawody sportowe, jak bieg: aby osiągnąć cel, potrzeba wyrzeczeń, wysiłku, zmagania się z własną niemocą. Celem biegu jest zdobycie nagrody - wieńca; podobnie celem życia chrześcijanina jest otrzymanie "wieńca sprawiedliwości" (por. 2 Tm 4, 8). Drogą, która prowadzi do zdobycia nagrody, jest "umiłowanie pojawienia się" Pana "w owym dniu" (por. tamże). Ten rys oczekiwania na "pojawienie się Pana" jest dla walczącego o wiarę (por. 1 Tm 6, 12) chrześcijanina źródłem siły: duchowy bieg, "dobre zawody" znajdują szczęśliwe zakończenie w powtórnym przyjściu Jezusa, które chrześcijanin powinien "umiłować", czyli go wyczekiwać.

Strzeżmy i umacniajmy naszą wiarę mocno ufając, że "Chrystus powróci".