Na Piątek XII tygodnia Okresu Zwykłego

 „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”

Mt 8, 2 – ewangelia mszalna

Tymi słowami trędowaty zwraca się do Jezusa, prosząc o uzdrowienie.

Dla Jezusa chcieć i móc znaczy to samo: Chcę, bądź oczyszczony (Mt 8, 3) – mówi do trędowatego, a Jego słowa powodują natychmiastowy skutek. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić (Mt 27, 42) – w ten sposób szydzili z wiszącego na krzyżu Jezusa arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi. Skoro Jezus – według słów Jego przeciwników – nie może siebie wybawić, to dlatego, że najważniejsze jest dla Niego to, czego chce Ojciec: Nie jak ja chcę, ale jak Ty (…). Niech się stanie wola Twoja (Mt 26, 39. 42). Sam Jezus daje doskonały przykład tej postawy zawierzenia, którą można też dostrzec u trędowatego z Mateuszowej Ewangelii (Mt 8, 2-4) i do której jest wezwany każdy chrześcijanin.

Chciejmy z coraz większą świadomością i odpowiedzialnością modlić się: Bądź wola Twoja.

ks. Jakub Dąbrowski