Na Sobotę XII tygodnia Okresu Zwykłego

 „Ale powiedz tylko słowo,

a mój sługa odzyska zdrowie”

Mt 8, 8 – ewangelia mszalna

Setnik z Kafarnaum wyraża w ten sposób wiarę w moc słowa Jezusa.

Bardzo ważną rolę w działaniu Jezusa odgrywa słowo. Jezus mówiąc naucza (por. Mt 5, 2) i uzdrawia (por. Mt 8, 13). Słowo Jezusa wyraża Jego moc (por. Mt 7, 29). Za godną pochwały uznaje Jezus postawę setnika: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary (Mt 8, 11) – postawę zawierzenia w moc Jego słowa. Postawa ta pociąga za sobą błogosławione skutki: Niech ci się stanie, jak uwierzyłeś (Mt 8, 13).

Niech nasze postępowanie będzie wyznaniem wiary w moc słów Jezusa.

ks. Jakub Dąbrowski