Na Środę XIII tygodnia Okresu Zwykłego

"Miejcie w nienawiści zło,

a miłujcie dobro".

Am 5,15 - czytanie mszalne

Powyższe wezwanie jest fragmentem prorockiej zachęty do nawrócenia.

Nie wystarczy tylko pragnąć tego, co dobre. Nie wystarczy jedynie odrzucić to, co złe. Trzeba widzieć Boga, który jest nieskończenie dobry i miłosierny, a zarazem sprawiedliwy i niesplamiony jakimkolwiek złem. Nasze bowiem postępowanie ma być odbiciem Jego przymiotów i Jego działania. Można jednoczyć to, co przeciwne - sprawiedliwość i miłosierdzie. Nie da się jednak pogodzić ze sobą tego, co sprzeczne: dobra i zła, gdyż się ze sobą nie uzupełniają, lecz prowadzą ze soba nieustanną wojnę.

Podążając za myślą św. Augustyna miejmy w nienawiści grzechy, miłujmy grzeszących!

Jan Budzyński