Na Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości.

Pnp 8,7 - czytanie z jutrzni

Ten werset jest fragmentem hymnu o miłości.

Jakże potężnym żywiołem wydaje się być woda. Wobec wzburzonego oceanu lub fali powodzi człowiek jest bezradny - nie potrafi ich uspokoić. A jednak istnieje coś, co jest silniejsze niż moce, które porównuje się do bezmiaru groźnych wód. Jakże potężnym uczuciem, pragnieniem, dziełem jest miłość! Jak bardzo Bóg umiłował człowieka! Jak bardzo człowiek może umiłować Boga!

Miłujmy!

Jan Budzyński