Madonna z Biblią

Czytając o objawieniach maryjnych zauważamy, że Madonna zazwyczaj zachęca w nich do modlitwy, nawrócenia i posłuszeństwa Jezusowi. Jej słowa są potwierdzane przez znaki i szczególne łaski, które często towarzyszą tym objawieniom. Objawienie się Madonny w okolicach Florencji ma natomiast ciekawe aspekty „biblijne”.

Madonna del Sasso to piękne sanktuarium, wybudowane na wzgórzu niedaleko od Florencji. Jest pamiątką objawienia się Maryi w 1484 roku. Dwie pastuszki udały się na wzgórze, aby przez obrazem Madonny prosić o zdrowie dla umierającego ojca. Objawiła się im Maryja, która najpierw uzdrowiła ich ojca, a potem przekazała dziewczętom ważne przesłanie. Prosiła lud Florencji oraz kler, aby powrócili do czytania i medytowania Ewangelii, przyjmując Słowo Boga tak jak Ona przyjęła słowa Zwiastowania. Prosiła też o zbudowanie kościoła na miejscu niewielkiego oratorium, które się tam znajdowało.

Dzisiejsze sanktuarium jest miejscem intensywnej modlitwy i przypomnieniem o ważnym przesłaniu, zostawionym przez Maryję. Prawdziwa wiara musi być połączona z lekturą i medytacją Słowa Bożego. Pięknie wyraził to św. Hieronim, pisząc: „Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

/z dedykacją dla Roberto/