Genealogie JezusaW Ewangeliach mamy 2 genealogie Jezusa. Rodowód Jezusa u św. Mateusza ma formę tryptyku, w którym dwoma kluczowymi wydarzeniami są objęcie władzy przez króla Dawida i przesiedlenie babilońskie. Liczba pokoleń (3x14 pokoleń) ma charakter symboliczny, ponieważ wiele ważnych imion zostało w genealogii pominiętych. Sama genealogia podkreśla, że Jezus pochodzi z królewskiego rodu Dawida. Imię Dawida jest wspomniane na początku perykopy (1,1) i potem w tekście Ewangelii Jezus jest nazywany wielokrotnie „synem Dawida” (9,27; 12,23; 21,15 i inne). Ponadto liczba pokoleń, która nie jest liczbą historyczną, może odnosić się do wartości numerycznej imienia Dawid w języku hebrajskim (mamy w nim 3 spółgłoski: d+w+d = 4+6+4=14).

Podczas gdy św. Mateusz rozpoczyna rodowód Jezusa od czasów antycznych (od Abrahama do Jezusa), św. Łukasz rozpoczyna od Jezusa i cofa się w czasie aż do samych początków, do osoby Adama. Chce w ten sposób podkreślić, że Jezus rodzi się, aby zbawić całą ludzkość, której protoplastą był Adam-pierwszy człowiek. Symboliczna jest też liczba pokoleń – 77 między Jezusem i Adamem, która podkreśla, że Jezus jest wypełnieniem ludzkiej historii.

ks. Marcin Zieliński