Baptysterium w Nazarecie

Starożytne baptysterium pod kościołem św. Józefa w Nazarecie (fot. ks. Marcin Zieliński)

W podziemiach kościoła św. Józefa w Nazarecie możemy podziwiać rodzaj cysteny ze schodkami, bogato zdobionej mozaikami. Mamy tu do czynienia najprawdopodobniej z starożytnym baptysterium, na co wskazuje bogata symbolika związana z chrztem. Do basenu, wykutego w skale, schodzi się po schodach, których liczba – siedem – jest symboliczna. Według wierzeń pierwszych chrześcijan jest ona związana z zstąpieniem i wstąpieniem Jezusa do nieba oraz z siedmioma darami Ducha Świętego, których Bóg udziela w chrzcie. Sześć kwadratów, widocznych na mozaice ułożonej na dnie basenu, jest aluzją do sześciu świadków, którzy towarzyszli katechumenowi. Mogą odnosić się także do sześciu aniołów, zwanych protoktistai, którzy, według tradycji wczesnochrześcijańskiej, asystowali Bogu podczas 6 dni stworzenia i teraz są na usługach Zmartwychwstałego, który zapoczątkował nowe stworzenie. Czarny kamień jest aluzją do Chrystusa, który jest kamieniem węgielnym naszej wiary (Mt 21,42; Ef 2,20; 1P 2,4). Niewielki kanał, który nie ma żadnej funkcji praktycznej, symbolizuje Jordan, w którym został ochrzczony Jezus. Przekroczenie Jordanu dla żydów było aktem o niezwykłej doniosłości historycznej, oznaczało wejście do Ziemi Obiecanej. Dla chrześcijan natomiast to chrzest staje się bramą, która pozwala wejść do Królestwa Bożego, które głosił Jezus.

Ks. Marcin Zieliński