Przemienieni

 

Bieszczady
(fot. Janusz Grzech)

 

„Odkryłam niebo na ziemi, gdyż niebo to Bóg i Bóg mieszka w mojej duszy. W dniu, w którym to zrozumiałam, wszystko się dla mnie rozświetliło” .

bł. Elżbieta od Trójcy Świętej 

 

Zmartwychwstanie Jezusa pokazuje nam, jakiej przemiany dokona Bóg w naszym życiu. To, co jest słabe i zniszczalne, co podlega cierpieniu i śmierci - stanie się nowe, duchowe, nie podlegające złu, przynoszące radość. W tym nowym ciele, przemienionym przez łaskę, będziemy uczestniczyć w rzeczywistości „ nowego nieba i nowej ziemi”, o której mówi Księga Apokalipsy (21, 1).
Spójrzmy na świat nowymi oczyma, dostrzeżmy, że jest piękny i pełen kolorów, pełen obecności Boga, ale też pamiętajmy, że Bóg, Twórca Piękności, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. 

 

„W sercu zimy odkryłem, że wewnątrz mnie było niezwyciężone lato”.

Albert Camus 

Roberta Gozzini & ks. Marcin Zieliński