Wszczepieni w Życie

Winnica (fot. R. Rinaldi) 

„Trzeba się nauczyć kwitnąć i wydawać owoce tam, gdzie Bóg nas zasiał”.

ks. Gianfranco Setti

„Kto sądzi, że sam z siebie przynosi owoc, nie jest w winnym krzewie; kto nie jest w winnym krzewie, nie jest w Chrystusie; kto nie jest w Chrystusie, nie jest chrześcijaninem. (...) Rozważcie ponownie, co jeszcze Prawda mówi: „Ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami. Kto mieszka we Mnie, a Ja w nim, przynosi obfity owoc, bo beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Aby ktoś nie sądził, iż z samej siebie latorośl może przynieść przynajmniej jakiś mały owoc, powiedziawszy „przynosi owoc obfity”, wyjaśniając nie mówi, że „beze Mnie mało możecie uczynić”, lecz „nic nie możecie uczynić”. A choć latorośl mało owocuje, rolnik ją oczyszcza, aby przynosiła więcej owocu; jeśli jednak nie pozostaje w winnym krzewie i nie czerpie życia z korzenia, sama z siebie nawet najmniejszego owocu nie może przynieść”.

Św. Augustyn, Homilie na Ewangelie św. Jana

ks. Marcin Zieliński