Nie może się ukryć

Volterra
(fot. ks. Marcin Zieliński)

„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu”.

Mt 5, 14-15

„»Wy jesteście światłem świata«. Jak wyżej powiedział Pan: »solą ziemi«, tak teraz mówi: »światłem świata«. Albowiem w powyższym zdaniu nie należy rozumieć »tej ziemi«, którą depczemy nogami, ale ludzi mieszkających na ziemi i to raczej grzeszników, którym dla oczyszczenia i zniszczenia zepsucia posłał Pan sól apostolską. Przez »świat« należy rozumieć nie niebo i ziemię, lecz ludzi żyjących na świecie i kochających ten świat, dla których oświecenia posłał Apostołów. »Nie może się ukryć miasto położone na górze«, to jest zbudowane na wybitnej i wielkiej sprawiedliwości, którą oznacza ta właśnie góra, na której Pan rozprawia”.

Św. Augustyn, O Kazaniu Pana na Górze

ks. Marcin Zieliński