Cezarea

Cezarea
(fot. ks. Marcin Zieliński)

Cezarea została założona przez Heroda Wielkiego (I w. p.Ch.) i bardzo szybko stała się znaczącym miastem i portem. Józef Flawiusz zachwyca się w swoich wspomnieniach pięknem pałaców i budowli, które kazał skonstruować Herod. Miasto posiadało świątynię dedykowaną cesarzowi, hipodrom, amfiteatr oraz ogromny port. Po zajęciu Palestyny przez Rzymian w tym mieście rezydowali oficjalni reprezentanci imperium rzymskiego. Przebywał tu również Poncjusz Piłat, którego obecność w Cezarei jest historycznie poświadczona. W ruinach teatru został znaleziony kamień z inskrypcją (dziś znajduje się w Muzeum Izraela w Jerozolimie), który upamiętnia wybudowanie przez Piłata, prokuratora Judei, budynku na cześć imperatora Tyberiusza.
Cezarea jest wspominana w Nowym Testamencie. Tutaj św. Piotr nawrócił centuriona Korneliusza (Dz 10), a św. Paweł wielokrotnie korzystał z portu podczas swoich podróży apostolskich i tu był również więziony przez dwa lata (Dz 23-26). 

ks. Marcin Zieliński