Co jest użyteczne?

Islandia (fot. ks. Marcin Zieliński)

 

"Nie jest istotnym znaleźć się tam, gdzie wydajemy się być bardziej użyteczni, ale tam, gdzie powinniśmy być. Bóg jest tym, który napełnia sobą różnicę między tymi dwoma drogami".

Gilbert Cesbron (1913-1979), pisarz francuski 

Ta myśl francuskiego pisarza i filozofa, który inspirował się chrześcijańską wizją świata, podkreśla znaczenie woli Boga oraz obowiązków, które każdy z nas ma do spełnienia. W naszych wyborach często kierujemy się kategorią użyteczności, myśląc o innych i przede wszystkim o sobie. Ta rzecz wydaje się być potrzebna, ale inna jest zbędna. Mogę pomóc ubogiemu moim datkiem, bo uważam to za użyteczne, ale w upalną niedzielę bardziej użyteczny i sensowny wydaje mi się wypoczynek w domu niż Msza św. w dusznym kościele, który na dodatek jest odległy od mojego domu. My decydujemy o tym, co jest użyteczne.
Bóg tymczasem daje nam też zadania do wypełnienia, które nie zawsze napełniają nas zachwytem, czasem są trudne. Według osądu Boga i Jego woli są dla nas ważne i powinniśmy wcielić Jego słowa w życie. Bóg chce tego od nas. Jest różnica między kimś, kto kieruje się jedynie własnym osądem w swych wyborach i tym, który stara się słuchać i wcielać w życie słowa Boga, spełniać Jego nakazy: ten drugi pełni wolę Boga.
 

„Nie każdy, który Mi mówi: »Panie, Panie!«, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”.

Mt 7,21 

Roberta Gozzini & ks. Marcin Zieliński