Atrybuty św. Pawła

Św. Paweł – mozaika autorstwa Alberto Ceppi,
znajdująca się w kościele św. Piotra i Pawła w Borsano
(fot. ks. Marcin Zieliński) 

Rok pawłowy zachęca nas do szczególnej refleksji nad życiem i listami Apostoła Narodów, który miał ogromny wpływ na rozwój Kościoła pierwotnego, szczególnie poza Ziemią Świętą. Znaczenie św. Pawła podkreśla także fakt, że inspirował on wielu artystów i twórców, którzy w różny sposób starali się przedstawić postać Pawła, jego nauczanie i wydarzenia związane z jego życiem. Mozaika Albero Ceppi podkreśla 3 aspekty życia św. Pawła.
Czerwony płaszcz nawiązuje do jego bezgranicznej miłości do Chrystusa i gotowości poświęcenia życia w Jego służbie. Paweł już jako faryzeusz wyróżniał się wielką gorliwością w przestrzeganiu Prawa (Gal 1,14). Od momentu jego powołania pod Damaszkiem ofiaruje Chrystusowi wszystkie swoje wysiłki, cierpienia, ostatecznie także swoje życie. Nieustannie głosi miłość Chrystusa do wiernych, przywołując 380 razy Jego imię w swych listach. Bezgraniczna miłość Boga ogarniała go jak płaszcz na obrazie i do takiej miłości wzywał też uczniów w założonych przez siebie kościołach (Kol 3,12-14).
Zwój Pisma podkreśla jego umiłowanie Słowa Bożego oraz fakt, że jest on autorem listów apostolskich. Paweł studiował Pisma w szkole Gamaliela w Jerozolimie (Dz 22,3), lecz potem, "zdobyty przez Chrystusa" (Fil 3,12), napisał pod natchnieniem Bożym listy, które stały się częścią kanonu świętych ksiąg Kościoła.
Miecz jest aluzją do męczeńskiej śmierci Pawła. Jako obywatel rzymski nie mógł zostać ukrzyżowany, lecz został ścięty mieczem zgodnie z rzymskim prawem. Nie jest znana precyzyjna data jego śmierci. Jego męczeństwo dokonało się za panowania Nerona, a doczesne szczątki spoczęły w Rzymie i tam, w Bazylice św. Pawła za Murami, odbiera szczególny kult.

Ks. Marcin Zieliński

Św. Paweł o miłości

„Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem”! (Rm 12,9).

“Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rm 13,10).

"Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli" (2 Kor 5,14).

“Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość” (Gal 5,6).

“Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości” (Kol 3,12-14).

“Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej” (1 Tm 1,5).