Zwycięstwo miłości

 

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie
(fot. ks. Marcin Zieliński)

Zwycięstwo miłości nad śmiercią  

Piękno świata to nie tylko piękno natury czy krajobrazów, ale także miejsc, które są związane ze zbawczą obecnością Boga w historii. Miejscem uprzywilejowanym jest bez wątpienia Ziemia Święta, pełna miejsc związanych z historycznym życiem Jezusa, które Kościół otaczał szczególną pamięcią od samego początku. 

Bazylika Grobu Pańskiego wznosi się nad miejscem, na którym stał krzyż Jezusa i gdzie znajdował się Jego grób. Jest znakiem niezwykłego zwycięstwa życia i miłości nad śmiercią. Jezus w Ewangelii św. Jana mówi, że Bóg tak umiłował świat, że dał Swojego Syna, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale cieszył się wiecznym życiem (por. J 3, 16). Ideę zwycięstwa miłości nad śmiercią pięknie wyraził Gabriel Marcel, pisząc: "Powiedzieć: <<Kocham cię>> oznacza <<Ty nie umrzesz>>". Miłość nie akceptuje rozstania, utraty czy rozłączenia. Również Bóg nie chce zaakceptować faktu naszej śmierci, pragnie, by miłość między Nim a nami trwała. Czyni wszystko, aby nasza śmierć nie była definitywnym końcem, rozstaniem, ale początkiem nowego życia i jeszcze większej bliskości. 

Jest coś wzruszającego w tych zwykłych kamieniach, dziś całowanych i namaszczanych balsamem, które jako jedyne były tam w momencie, gdy Jezus, zmartwychwstały i przemieniony, wyszedł z grobu i spojrzał z miłością na świat. 

ks. Marcin Zieliński