Duchowe wędrowanie

Bieszczady-widok na Wielkie Jasło
(fot. Janusz Grzech) 

Motyw drogi w Biblii ma ważne znaczenie duchowe. Bóg często wzywa swoich wiernych, aby opuścili miejsce dotychczasowego przebywania i udali się z podróż. Owo wędrowanie nie tylko pozwala odkryć nowe ziemie, wejść w posiadanie czegoś, ale jest też symbolem duchowego dojrzewania. Ważne jest nie tylko osiągnięcie celu podróży, ale także świadomość, że Bóg nam towarzyszy. Jego obecność czyni nasze wędrowanie bardziej owocnym, gwarantuje odnalezienie drogi i przygotowuje nas do autentycznego cieszenia się tym, co nas czeka na końcu podróży. Wędrówka z Bogiem zmienia nasze serce. 

W naszym wędrowaniu nie wystarczy więc tylko kroczenie do celu. Wędrując, nie możemy zgubić Boga. 

Ks. Marcin Zieliński