Powrócić do Galilei

Widok na Jezioro Galilejskie
(fot. ks. Marcin Zieliński)

“Idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Podąża przez wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”.

Mk 16, 7

Galilea to miejsce, w którym Jezus spotyka swoich uczniów. W cudownej scenerii malowniczych wzgórz i Jeziora Galilejskiego Apostołowie widza cuda, przeżywają momenty radości i wiernie kroczą za swoim Mistrzem. Męka Jezusa przerywa tę relację. Uczniowie uciekają, Piotr trzykrotnie stwierdza, że Go nie zna. Lecz Jezus nie rezygnuje ze swoich uczniów, nie szuka innych apostołów. Zaproszenie do Galilei to zaproszenie do odnowienia przyjaźni z Nim. To, co zostało przerwane, może być na nowo odbudowane.

Powrót do Galilei to powrót do piękna i radości pierwszych spotkań z Jezusem, to zaproszenie do budowania nowych, jeszcze głębszych więzi ze Zmartwychwstałym i pomiędzy uczniami.

„Jedynie przyjaźń w Chrystusie jest wierna. Tylko w Nim może być szczęśliwa i wieczna”.

św. Augustyn

Roberta Gozzini & ks. Marcin Zieliński