Najnowsze znalezisko w Magdali

Wykopaliska prowadzone w Magdali na brzegach Jeziora Galilejskiego przyczyniły się do odkrycia starożytnej budowli. Wśród wyjątkowych znalezisk wymienić należy fragmenty kolumn, części ławek oraz ceramikę.

Odnaleziona synagoga z czasów rzymskich

 

 

Archeolodzy prowadzący wykopaliska w Magdali, znajdującej się na brzegu jeziora Galilejskiego, doprowadziły do odkrycia budowli użytku społecznego z okresu rzymskiego. Okazałość i przepych budynku pozwalają przypuszczać, że znalezisko to ruiny starożytnej synagogi. „Ciągle jesteśmy jeszcze we wczesnym stadium odkopywania struktury. Odnaleźliśmy fragmenty budynku, części kolumn, ławek, próg oraz przykłady ceramiki. Waga tej budowli jest proporcjonalna do jej przepychu” komentuje Michael Osband z Instytutu Archeologii Bar-Ilan University, kierownik wyprawy.

Widok na pozostałości synagogi
Zdjęcie: M. Osband

Osband wskazał także, że uczeni rozpoznali ruiny jako pozostałości synagogi bazując na okazałych kolumnach „Jest to wyjątkowe i rzadkie znalezisko” – dodaje.

Wykopaliska w regionie Wzgórz Golan rozpoczęły się dwa miesiące temu i poprzedzone były dokładnymi badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Archeologii w Bar-Ilan University. Uczeni chcieli skupić się na tym obszarze poszukując śladów z okresu rzymskiego i wybrali to miejsce, co do którego byli niemal pewni, że zostało zburzone przed okresem bizantyjskim.

Znaleziska zgromadzone w tym miejscu, jak np. dzbany i monety, przekonały naukowców do prowadzenia wykopalisk, które zaowocowały odkryciem starożytnej budowli. „Jak na razie nie znaleźliśmy żadnego innego możliwego zastosowania odnalezionej budowli poza wykorzystaniem jej jako synagoga. Budynek wpisuje się na wąską listę odkrytych do tej pory wiejskich synagog powstałych w okresie rzymskim” kontynuuje Osband.

Fragment budynku synagogi
Zdjęcie: M. Osband

Znaleziska wskazują, że starożytne osiedle Magdala, w którym znajduje się synagoga, było zamieszkałe w okresie rzymskim, ale zostało opuszczone w okresie bizantyjskim. „Temat natury synagog z okresu rzymskiego zajmował uczonych i archeologów już od długich lat” kończy Osband. Prowadzone wykopaliska rzucą prawdopodobnie ważne światło na określenie dokładniejszych dat, kiedy synagoga służyła jako miejsce modlitwy.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych
(IAA; ynet;  BAR)

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.