"Ewangelia losów Maryi" - kiedy czytano?

Choć niewielu jest naukowców, którzy są przekonani, że odkryją dzieło rewolucjonizujące nasze spojrzenie na postaci biblijne i podstawy chrześcijaństwa, to chętnie czytają apokryfy. Dzięki nim można wejrzeć w życie i mentalność chrześcijan pierwszych wieków. Do czego służyła

Koptyjska "Ewangelia losów Maryi"?

 

 

Nieznany do tej pory koptyjski tekst, nazywany “Ewangelią losów Maryi” został zidentyfikowany przez profesor religioznawstwa AnneMarie Luijendijk; znajduje się on na pochodzącym z V lub VI w. po Chr. miniaturowym kodeksie zapisanym w języku koptyjskim. Badania oraz tekst „Ewangelii” został opublikowany w najnowszej pozycji wydawniczej prof. Luijendijk – „recently published book Forbidden Oracles? The Gospel of the Lots of Mary (Tübingen: Mohr Siebeck, 2014)”.

Kodeks ma wymiary około 7,5 cm i zawiera 37 wyroczni, których używano przy wróżeniu. Pierwsze zdanie zapisane w księdze brzmi:

„Ewangelia losów Maryi, Matki Pana Jezusa Chrystusa – tej, której Gabriel przyniósł dobrą Nowinę. Ten kto postąpi dalej całym swym sercem otrzyma to, czego szuka. Nie bądź tylko obłudny”

W tym kontekście “losy” odnoszą się do przedmiotów używanych przy podejmowaniu decyzji lub rozsądzaniu. Dzieło ponadto nie jest ewangelią w tradycyjnym sensie, to znaczy nie opisuje życia i śmierci Jezusa, ani też nie jest częścią Nowego Testamentu. Pismo to łączy zaklęcia wróżbiarskie z aluzjami biblijnymi.

Prof. Luijendijk w jedym z wywiadów powiedziała: “To, że książka została nazwana w ten sposób jest bardzo znaczący. Według mnie wskazuje ona, jak ludzie radzili się w różnych sytuacjach i chcieli trzymać się Dobrej Nowiny. Nikt, kto chce wejrzeć w przyszłość, nie szuka złych wiadomości”.

Według prof. Luijendijk „ewangelia” używana była w następujący sposób: kiedy ktoś potrzebował wskazów, otwierał książkę na „chybił-trafił” i odczytywał wyrocznię. Mały rozmiar kodeksu oznacza, że można go było łatwo nosić ze sobą. „Ewangelia losów Maryi” była zatem starożytnym odpowiednikiem horoskopu. Podobnie też jak horoskopy wyrocznie w niej zawarte są bardzo ogólne, więc czytający je mógł bardzo łatwo odnieść przesłanie do swojej sytuacji. Na przykład, wyrocznia nr 34 mówi:

„Idź naprzód natychmiast! To jest rzecz od Boga. Oto wiesz, że od wielu dni bardzo cierpisz. Ale nie martw się tym, gdyż dotarłeś do przystani zwycięstwa”.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.