Nowe zakamarki starej świątyni w Sydonie.

Prace prowadzone przy fundamentach powstającego muzeum narodowego w Sydonie, przyczyniły się do znalezienia ważnego miejsca, które będzie przynosić Libanowi nie tylko naukowe korzyści.

Sekretne pomieszczenie w sydońskiej świątyni!

 

 

Grupa archeologów została zwołana do zabezpieczenia stanowiska archeologicznego zawierającego ślady staro-sydońskiego znaleziska. Do jego odkrycia przyczynili się naukowcy z British Museum.

Archeolodzy odkryli nieznane dotychczas, ukryte głęboko pomieszczenie, które, jak przypuszcza się stanowiło przedłużenie podziemnej świątyni sydońskiej pochodzącej z okresu brązu. Znalezisko zostało odkryte, gdy robotnicy przygotowywali teren pod położenie fundamentów pod nowe muzeum narodowe, które będzie znajdowało się w pobliżu stanowiska archeologicznego. Budowa muzeum wymogła szybkie przeprowadzenie badań archeologicznych. Dziesięć lat temu w tym samym miejscu odkryto podziemną świątynię, której wiek określono na ok. 2300 lat. Niedawno odkryte pomieszczenie jest prawdopodobnie przedłużeniem tego budynku. Służyło ono najprawdopodobniej wyższym klasom miejscowej wspólnoty religijnej.

Claude Serhal Doumit, kierownik wyprawy określił znalezisko jako “znaczące” i podał, że pomieszczenie było ukryte przez późniejsze budynki zbudowane nad nim. „Odcięte ono było przez budynek z okresu perskiego. Jednak to starsze pomieszczenie jest dla nas ważniejsze ze względu na swą monumentalność oraz zachowanie nienaruszonego materiału ceramicznego, zarówno miejscowego jak i sprowadzanego z Cypru i Myceny.” – głosi oświadczenie wystosowane przez ekipę archeologów.

Wysokość ścian pomieszczenia osiąga zawrotną jak na swoje warunki wysokość 4,5 m, podczas gdy podłoga podziemnego budynku znajduje się 7,5 m pod poziomem ulicy. We wnętrzu pokoju odnaleziono znaczną ilość przedmiotów: “kawałki drewna, ceramika oraz narzędzia używane w celebracjach do jedzenia, picia oraz mieszania płynów” – dodał Doumit.

Sidon jest miejscem wielu znalezisk oraz ruin, które świadczą o obecności licznych cywilizacji w tym miejscu. Odkrycie uświetni na pewno nowe muzeum narodowe i przyczyni się do ożywienia ekonomii oraz kultury południowego Libanu. Muzeum będzie zawierało znaleziska i ruiny pochodzące od różnych cywilizacji i kultur zamieszkujących Sydon na przestrzeni wieków, począwszy od ok. 3000 r. przed Chr. Jedną z atrakcji będą zachowane in situ ruiny. Projektanci chcą połączyć (dosłownie i w przenośni) drogi starożytnego i współczesnego Sydonu, by ukazać jak najwięcej eksponatów i ich znaczenie dla współczesnego Libanu. Będzie to możliwe dzięki licznym odkryciom dokonanym w tym miejscu przez 17 lat prac ekipy z British Museum.


1. Robotnicy pomagają w konserwacji stanowiska archeologicznego
(The Daily Star/Mohammed Zaatari)


2 i 3. Znaleziska odkryte w ukrytym pomieszczeniu
(The Daily Star/Mohammed Zaatari).


4. Robotnicy pomagający przy zabezpieczeniu nowego odkrycia.
(The Daily Star/Mohammed Zaatari)

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych
(The Daily Star; BAR)

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.