Najstarszy kawałek metalu odnaleziony w Lewancie!

Oczy archeologa muszą być nieustannie czujne, by wypatrzeć nawet najmniejszy przedmiot. Może się bowiem okazać, że znaleziony kawałek miedzi to będzie

Najstarszy metalowy przedmiot w Palestynie

 

Podczas wykopalisk w Tel Tsaf w Izraealskiej części Doliny Jordanu archeolodzy napotkali najstarszy metalowy przedmiot odnaleziony do tej pory w południowym Lewancie – miedziane szydło. Przedmiot ten datowany jest na późne szóste lub wczesne piąte tysiąclecie przed Chr. i mierzy ok. 4 cm. Archeolodzy odkryli je w grobie zamożnej kobiety, przez co są przekonani, że przedmiot stanowił część podarunków grzebalnych.

Odnalezione niedawno miedziane szydło
Zdjęcie: Uniwersytet w Hajfie

„Pojawienie się przedmiotu w grobie kobiety, który prezentuje jeden z najbardziej wystawnych sposobów pochówku, jaki napotkaliśmy w tym regionie, wskazuje zarówno na rolę szydła, jak i powagę tej kobiety” komentuje Dr. D. Rosenber z Uniwersytetu w Hajfie. „Możliwe jest, że patrzymy tutaj na pierwsze wskazówki hierarchii społecznej wraz z całą jej złożonością”.

Do odkrycia tego znaleziska uczeni sądzili, że wykorzystanie metali w południowym Lewancie rozpoczęło się w późnym okresie chalkolitycznym (tzn. miedzianym), który wyznaczany jest na połowę piątego do wczesnego czwartego tysiąclecia przed Chr. Odkrycie miedzianego szydła sugeruje, że metale wykorzystywane były już nawet w szóstym tysiącleciu, czyli kilkaset lat wcześniej niż pierwotnie przypuszczano. Uczeni sugerują ponadto, że szydło pochodzi z dalekich krain, może nawet Kaukazu, co ponadto sugeruje początki istnienia handlu wymiennego w Kanaanie. Całe wieki później podczas szczytu rewolucji związanej z wykorzystaniem i obróbką metali, odlewnictwo miedzi zostało opanowane i wykorzystane do wytwarzania przedmiotów w lokalnych centrach przemysłowych Palestyny, powodując w ten sposób utrwalenie się systemu życia miejskiego w epoce brązu.

Miedziana korona pochodząca z okresu chalkolitycznego.
Zdjęcie: Clara Amit - IAA

Przeczytaj oświadczenie Uniwersytetu w Hajfie.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych
(PLOS ONE; BAR)

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.