Niespodziewany obrót spraw przed Sądem Najwyższym!

Jeżeli myślałeś, że w sprawie Odeda Golana, oskarżonego o fałszowanie antyków, w tym słynnego ossuarium Jakuba, wiesz wszystko, mylisz się! Podczas środowego przesłuchania Izraelskie Ministerstwo Antyków całkowicie zmieniło swoje stanowisko!

Co stanie się teraz?

 

Środowa rozprawa w Sądzie Najwyższym Izraela (którą zapowiadaliśmy kilka dni temu) przyjęła niezwykła obrót. Przez 10 lat Izraelskie Ministerstwo Antyków oskarżało kolekcjonera antyków Odeda Golana o sfałszowanie inskrypcji zawierającej 15 linijek tekstu. Ta, gdyby się okazała autentyczna, byłaby pierwszą i jedyną królewską inskrypcją pochodząca z terytorium Królestwa Izraela. Nazywa się ją najczęściej Inskrypcją Joasza. Ostatecznie, rząd izraelski oskarżył O. Golana na podstawie kodeksu prawa cywilnego. To zaskutkowało pięcioletnim procesem, w czasie którego Golan był oskarżony o sfałszowanie Inskrypcji Joasza i wielu innych antyków (łącznie ze słynnym ossuarium, na którym widniał napis: „Jakub, syn Józefa, brat Jezusa”).

Pod koniec całego procesu sędzia złożył obszerne wyjaśnienie dotyczące wyroku uniewinniającego Golana ze wszystkich zarzutów fałszerstwa.

Pomimo takiego obrotu sprawy, rząd nie spieszy się ze zwrotem kolekcji antyków, skonfiskowanej O. Golanowi, a szczególnie Inskrypcji Joasza, która została zatrzymana jako materiał dowodowy.

Powodem odmowy wydania antyków jest zdumiewająca zmiana stanowiska zaprezentowana przez rząd, który teraz twierdzi, że inskrypcja Joasza jest antykiem. A zatem, jak kontynuuje argumentacja, rząd ma prawo ją zatrzymać!

Tabliczka Joasza, zwana Inskrypcją Joasza.

Jak ta sytuacja się rozwiąże jest niejasne. Sąd Najwyższy nie wydał jeszcze decyzji. Podczas przesłuchania, zaproponowano, by strony same wypracowały jakieś porozumienie, polegające na przykład na tym, by rząd przejął na własność tylko inskrypcję Joasza. Ma to związek z tym, że Ministerstwo Antyków nie wystosowało prośby o zatrzymanie ossuarium Jakuba, które najprawdopodobniej wróci do swojego właściciela. Jeden z dziennikarzy napisał: „rozmawiałem z Golanem i jest dla mnie oczywiste, że po dziesięciu latach czynienia przez rząd z jego życia istnego piekła poprzez oskarżanie go [przed sądem] i postępowanie z nim jako kryminalistą, nie zgodzi się na takie rozwiązanie, jakie zaproponował sąd”.

Dziennikarze oraz obecni na Sali nie mogli oprzeć się wrażeniu, że sędziowie Sądu Najwyższego będą starali się przeforsować zaproponowaną ugodę na korzyść Ministerstwa, ale trzeba zauważyć, że trudno będzie im skłonić Golana do ustępstwa na podstawie przesłanek wynikających z prawa cywilnego.

Z tego powodu Hershel Shanks kieruje do archeologów oraz biblistów odezwę, w której zwraca uwagę, że kwestia autentyczności inskrypcji schodzi w tym momencie na drugi plan, ważniejsze jest, by każdy uczony, każdy chętny mógł ją obejrzeć, czy to w muzeum, czy to w laboratorium. Formułuje więc wołanie: POZWÓLCIE NAM ZOBACZYĆ INSKRYPCJĘ! Jako miejsce ekspozycji zaproponował on Muzeum Ziem Biblijnych w Jerozolimie (Bible Lands Museum). Przyznał, że rozmawiał o tej propozycji z O. Golanem, który wyraził chęć takiego rozwiązania. Pytanie teraz brzmi, co uczyni Ministerstwo Antyków? H. Shanks prosi zatem, by każdy popierający jego petycję, skontaktował się z Izraelskim Ministerstwem Antyków (IAA – kliknij tutaj).

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.