Boże Narodzenie 2023

nativitaTajemnica Wcielenia przypomina nam o miłości Boga i jednocześnie wielkości każdego człowieka. Bóg tak kocha wszystkich ludzi, że nie waha się posłać swojego Syna, aby ich zbawić. Jednocześnie poprzez tajemnicę Wcielenia Jezus łączy się z każdym człowiekiem i nadaje ludzkiej naturze nową godność. Niech to przekonanie o miłosiernej miłości Boga, która objawia się także we Wcieleniu, towarzyszy nam nieustannie i przypomina nam o naszej niezwykłej godności dzieci Bożych.

Najserdeczniejsze życzenia radosnych i pełnych miłości
Świąt Narodzenia Pańskiego
składają Zarząd Dzieła Biblijnego
i Moderatorzy