Screenshot 25Zachęcamy do lektury książki ks. prof. Henryka Witczyka pod tytułem "Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki", opublikowanej w wydawnictwie Jedność w 2015 roku.

Książka w formie pdf jest dostępna tutaj.

Slider2

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z radością przystępuje do realizacji 

25. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Patronat honorowy nad tą inicjatywą w skali kraju objęli: ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski oraz ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Tematyka tegorocznej edycji obejmie Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według św. Jana wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Tekstem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
(Edycja Świętego Pawła, 2011).

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach: szkolnym (10 marca 2021 r.), diecezjalnym (21 kwietnia 2021 r.) oraz ogólnopolskim finale w Niepokalanowie (31 maja-1 czerwca 2021 r.).

plakat A3 25OKWB 2020 OST

Zaliczenie roku akademickiego 2019/2020

Należy wybrać i opracować jeden temat. Napisane opracowania (w wersji elektronicznej) przesyłamy na adres mailowy sekretariatu Dzieła Biblijnego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Katedra Egzegezy Narracyjnej Ksiąg Historycznych Starego Testamentu

Temat: Sposoby i przestrzenie kontaktu Dawida z Bogiem podczas ucieczki przed Saulem (1 Sm 18-27)

Plan pracy

 • Wskazanie passusów, w których Dawid odnosi się do Boga
 • Omówienie miejsc i kontekstów, w których Dawid odnosi się do Boga
 • Omówienie sposobów kontaktu Dawida z Bogiem (słowa, czynności, gesty, słuchanie)
 • Wnioski (specyfika tego kontaktu, częstotliwość, efekty w postawie Dawida, rzutujące na kształt tej relacji)

 

II. Katedra Egzegezy Ksiąg Mądrościowych

Temat: Nowotestamentowa recepcja przesłania Księgi Mądrości.

Plan pracy:

 • Kontekst powstania i główne idee teologiczne Księgi Mądrości
 • Bezpośrednie nawiązania do Księgi Mądrości w Nowym Testamencie (skupić się na frazeologii i motywach tematycznych w Ewangelii wg św. Jana oraz w listach Pawłowych)
 • Chrześcijańska (popaschalna) lektura Księgi Mądrości: omówić sens pełniejszy, jaki otrzymują opisy prześladowania sprawiedliwych przez bezbożnych z perspektywy męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa
 • Aktualizacja: przesłanie Księgi Mądrości dla współczesnych chrześcijan

 

III. Katedra Egzegezy Pięcioksięgu

Temat 1 (do wyboru)Dekalog w Księdze Powtórzonego Prawa".

 • W eseju na podstawie Pwt 5,1-5 opisz charakter Przymierza Synajskiego i Dekalogu.
 • Zwróć uwagę na i przeanalizuj poszczególne przykazania (Pwt 5,6-21).
 • Gdzie Dekalog w Księdze Powtórzonego Prawa różni się od Dekalogu w Księdze Wyjścia?
 • Gdzie interpretacja historyczna różni się od współczesnej?
 • Jaka jest wartość i znaczenie przykazań Dekalogu dla współczesnego człowieka?

 

Wymagania: max. 5 str. A4, Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy normalne.

Materiały: wykłady zamieszczone na stronie TV Trwam; Katechizm Kościoła Katolickiego (2052-2557)

Temat 2 (do wyboru)Świętowanie szabatu - niedzieli w perspektywie biblijnej

 • Ustanowienie szabatu i jego teologia według Rdz
 • Szabat w Dekalogu jako znak wyzwolenia
 • Niedziela nowym szabatem - znaczenie dnia świętego

 

Lektury: artykuły z Verbum Vitae, podane na stronie portalu Tv Trwam (link poniżej)

IV. Katedra Filologii Biblijnej

Temat: Pojęcia chesed i rachamim jako dwie odsłony Bożego miłosierdzia w Stary Testamencie

Plan pracy:

 • Wyjaśnienie pojęć chesed i rachamim
 • Wskazanie miejsc wystąpień pojęć chesed i rachamim
 • Szersze omówienie wybranych fragmentów (jednego dla chesed i jednego dla rachamim)
 • Odniesienie do encykliki św. Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu Dives in misericordia

 

Lektura:

Jan Paweł II, Encyklika o Bożym miłosierdziu Dives in misericordia (zwł. rozdział III)
Henryk Witczyk, Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki, Kielce: Jedność 2015.
Mariusz Szmajdziński, „Miłosierny i łaskawy…”. Funkcjonowanie synajskiego wyznania wiary (Wj 34,6-7) w zbiorze Dwunastu Proroków, w: Oblicza miłosierdzia w Biblii, red. J. Jaromin, Bibliotheca Biblica, Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2016, s. 71-96.

V. Katedra Teologii Biblijnej Nowego Testamentu

Temat: Tożsamość Jezusa z Nazaretu w świetle J 6-8.

Plan pracy:

 • Sytuacje historyczne służące jako kontekst manifestacji tożsamości Jezusa z Nazaretu
 • Treść formuł objawiających Osobę Jezusa jako Mesjasza
 • Treść wypowiedzi objawiających Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego

 

Lektura:

H. Witczyk, Tajemnica Jezusa – Mesjasza i syna Bożego, który stał się człowiekiem (J 1,1-14), Studia Theologica Ottoniana 1/2018, s. 59-106; (https://www.google.com/search?q=Witczyk+Logos&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab)
H. Witczyk, Kościół Syna Bożego, Kielce 2012.
H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji, Kielce 2011.
H. Witczyk, Błogosławieństwo wiary. Od posłuszeństwa Abrahama do wiary Piotra i Kościoła, Kielce, wyd. Jedność 2015.

Link do wybranych lektur

Tydzień Biblijny w Polsce rozpoczyna się Niedzielą Biblijną, która w tym roku przypada 26 kwietnia. Diecezja Bielsko-Żywicka na ten wyjątkowy czas przygotowała sporo wydarzeń
biblijnych. Cały tydzień chcemy przeżyć pod HASŁEM: #LooknijDoPisma

Oto nasze inicjatywy:

 * Filmy promujące czytanie Pisma św. https://youtu.be/EDpKr3DA4mQ
 *  IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego

W niedzielę, 26 kwietnia br. o godz. 15:30 w Bazylice w Bielsku-Białej Hałcnowie odbędzie się wspólne czytanie Ewangelii według świętego Mateusza w ramach IV Narodowego Czytania Pisma Świętego. Niektórzy spośród 28 lektorów będą obecni fizycznie w bazylice, inni włączą się online. Wśród czytających są między innymi: Ksiądz Biskup Roman Pindel, księża pracujący w kurii, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, przedstawiciele młodzieży, seniorów oraz różnych zawodów
(nauczyciele, aktorzy, lekarze).

Adres do transmisji:
http://www.parafiahalcnow.pl/a/sanktuarium/kamera/95/

Wprowadzenie do wspólnego czytania i nagrania pierwszych czterech lektorów dostępne są już na YouTube Diecezji Bielsko-Żywieckiej:

 * Wstęp: Bp Roman Pindel – Biskup Bielsko-Żywiecki
https://youtu.be/TPAUJH9ubRo
 *  I rozdział: Bp Roman Pindel – Biskup Bielsko-Żywiecki
https://youtu.be/DXv7yYRqWcc
 *  II rozdział: Ks. Marek Studenski - Wikariusz Generalny Diecezji
Bielsko-Żywieckiej https://youtu.be/0NW2s0qFUwI
 *  III rozdział: Ks. Marcin Suchanek - Dyrektor Domu Księży
Emerytów im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
https://youtu.be/T6jkdM56OXw
 *  IV rozdział: Ks. Piotr Góra - Sekretarz Biskupa
Bielsko-Żywieckiego https://youtu.be/axTyKL_Y_qw

Nagraniom czterech pierwszych lektorów towarzyszą fragmenty filmu z projektu LUMO https://www.lumoproject.com [1]. LUMO to wizualne opracowanie czterech Ewangelii, przygotowane, aby zainteresować Pismem Świętym. LUMO na YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCjiDMt6Lm1jYQvSp4BROWVw/about

3. Akcja #LooknijDoPisma

Celem akcji #LooknijDoPisma jest promocja Biblii. Człowiek żyjący Słowem Bożym ma najczęściej swój ulubiony fragment, który go umacnia i daje nadzieję. Inicjatorzy akcji pomyśleli, że warto zebrać takie zdania z Biblii. Uczestnicy #LooknijDoPisma publikują na swoich mediach społecznościowych ulubione cytaty biblijne z dopiskiem:   #LooknijDoPisma.

Ponadto, chcemy stworzyć nową serię obrazków, które ksiądz Biskup rozdaje w czasie spotkań z wiernymi. Będą one zawierały cytaty z Pisma Świętego zamieszczone na tle nawiązujących do nich zdjęć. Jeśli ktoś interesuje się fotografią, może wraz z cytatem przesłać wykonane przez siebie zdjęcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W emailu należy podać swoje imię i nazwę swojej parafii. Z nadesłanych zdjęć i cytatów zostanie przygotowana seria obrazków biblijnych w takim stylu jak przykład poniżej:

Opracował: Ks. Piotr Góra
Sekretarz Biskupa Bielsko-Żywieckiego