pope

Diecezja Kielecka

Kolejne Spotkanie ze Słowem w Bazylice Katedralnej w Kielcach

Dnia 7 kwietnia zapraszamy na ostatnie już spotkanie z Ewangelią sw. Mateusza. Rozważać będziemy tekst rozdziału 28.