pope

Diecezja Kielecka

Zaproszenie - Wprowadzenie do Lectio Divina tekstu Ewangeli wg świętgo Marka

Wpisując się w obchody Tygodnia Biblijnego i Narodowe Czytanie Pisma Świętego Dzieło Biblijne diecezji kieleckiej serdecznie zaprasza do udziału we wspólnej medytacji tekstów Ewangelii św. Marka. Pierwsze - wprowadzające - spotkanie, które odbędzie się w czwartek 22 kwietnia, połączone będzie z dziękczynieniem i modlitwą za dzieła biblijne podejmowane w diecezji kieleckiej. W tej intencji sprawowana będzie Msza święta o godzinie 18.00. Program dalszego spotkania jest następujacy: 

18.45 - Konferencja: Wprowadzenie do lektury Markowej Ewangelii -  ks. dr. hab. Marcin Kowalski 

19.30 - Wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Dla wszystkich, którzy z racji odległości albo z racji wymogów sanitarnych nie będą mogli uczestniczyć we Mszy Świętej i spotkaniu osobiście, będą one transmitowane. Link do transmisji zostanie udostępniony na stronie parafii katedralnej w Kielcach: http://www.kielcekatedra.pl/

Kolejne spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie. 

Serdecznie zapraszamy.