pope

Diecezja Lubelska

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ 2023

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ (22 stycznia 2023 r.)

W niedzielę 22 stycznia 2022 r. Kościół będzie obchodził Niedzielę Słowa Bożego, której celem jest ponowne odkrywanie i pogłębienie znaczenia Biblii w życiu Kościoła i w osobistym życiu człowieka.

Centralne obchody Niedzieli Słowa Bożego w Archidiecezji Lubelskiej, w której trwają prace w ramach III Synodu Archidiecezji Lubelskiej odbędą się w Lublinie – w sanktuarium św. Rodziny w Lublinie. W uroczystej Mszy Świętej o godz. 11.30 pod przewodnictwem ks. bp Stanisława Wielgusa nastąpi uroczyste błogosławieństwo członków Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej oraz wszystkich członków Kręgu Biblijnego. Homilię wygłosi ks. prof. Mirosław S. Wróbel, moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Słowo Boże przed południem będzie głosił ks. dr Marcin Zieliński, wice-moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej, a po południu będzie głosił ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Po Mszach będą rozdawane dla wiernych cytaty Pisma Świętego i najnowsze folderki Kursu Formacji Biblijnej KUL. Podczas Niedzieli Słowa Bożego będzie możliwość zakupu nowych przekładów Biblii oraz literatury biblijnej.

Zwracamy się z prośbą do Kapłanów, aby we wszystkich parafiach Archidiecezji Lubelskiej odbyła się w tym dniu uroczysta intronizacja Pisma Świętego oraz zostały wygłoszone homilie biblijne zachęcające do systematycznego czytania Słowa Bożego indywidualnie oraz w rodzinach i w grupach parafialnych. Materiały na Niedzielę Słowa Bożego przygotowane przez Instytut Nauk Biblijnych KUL zostaną rozesłane dla duszpasterzy przez Wydział Duszpasterski Archidiecezji Lubelskiej.

Ks. dr Tadeusz Pajurek
Proboszcz sanktuarium św. Rodziny w Lublinie

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel
Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Lubelskiej