pope

Diecezja Poznańska

Kursy Formacji Biblijnej - nasi wykładowcy

 

 Siuda Tomasz

ks. dr Tomasz Siuda - doktor teologii z zakresu biblistyki. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu i Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznańskiej. Moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r. Rezydent w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu. Rekolekcjonista, prowadzi organizowane przez Dzieło Biblijne rekolekcje Lectio Divina w Poznaniu oraz rekolekcje weekendowe w Szkole Formacji Duchowej w Morasku, współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebinii i Krakowie. W ramach kursów biblijnych Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej prowadzi wykłady na temat Ewangelii synoptycznych i Teologii Pawłowej.

 

 Ostanski Piotr

ks. dr hab. Piotr Ostański jest emerytowanym pracownikiem Zakładu Egzegezy Starego i Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1977. Aktualnie do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu (Kolegiata farna), gdzie prowadzi Warsztaty Biblijne. W ramach kursów biblijnych Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej prowadzi wykład z pism Janowych i synoptycznych.

 

 Nawrot Janusz

ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot - profesor nauk teologicznych specjalizujący się w zakresie egzegezy Starego Testamentu i pomocniczych nauk biblijnych. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu i Instytutu Katolickiego w Paryżu. Od 1999 r. pracownik Zakładu Nauk Biblijnych i wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r. Rezydent w parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu. Prowadzi kręgi biblijne w wielu parafiach Poznania i archidiecezji poznańskiej oraz cykl audycji w Radiu Emaus „Krąg Biblijny" (razem z red. Hubertem Piechockim). W ramach kursów biblijnych Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej prowadzi wykłady z teologii ksiąg Starego Testamentu.

 

 

ks. Artur Andrzejewski - proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu w Dekanacie Lwóweckim. Moderator diecezjalny Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło - Życie w Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. W ramach kursów biblijnych Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej prowadzi wykłady na temat wstępu ogólnego do Pisma Świętego.